Terminologia komisiono
de
Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistoj (TAKE)

Tiu ĉi retpaĝaro estas dediĉita al unu komisiono de TAKE: la terminologia komisiono. Ĝi taskas:

La retpaĝaro enhavas jenajn paĝojn:

La retpaĝaro estas (daŭre) aktualigata. Se vi havas demandojn pri la Terminologia Komisiono aŭ pri TAKE, bv. turni vin al

La oficiala retpaĝaro de la asocio (TAKE) estas: take.esperanto.free.fr.


Lasta ŝanĝo je 2009-1-29 17:37 MET.

Lasta ŝanĝo en la ttt-ejo je 2009-4-2 11:44 MET.

Daŭra retadreso de tiu ĉi paĝo: http://www.purl.org/net/take-tk/ (ne forgesu la lastan oblikvan streketon).

© Fabien van Mook (retpaĝo: fabien.galerio.org)