... geschreven1
Stoloff, bladzijde 27.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... kolonie2
Visionary arch., bladzijde 13.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... architektuur3
Stoloff, bladzijde 15.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... gebouw4
Gerard van Zijl, diktaat Geschiedenis van het bouwen (1983), bladzijde 42.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...caractère5
Vidler, bladzijde 15.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... est6
Vidler, bladzijde 18: oorspronkelijk: Blondel, Cours d'architecture, II, Paris, 1771, bladzijde 229.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... oproepen7
Braham, bladzijde 115.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... bepalen8
Braham, bladzijde 115.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... imiteren9
Pérouse de Montclos, bladzijde 198.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... découverte10
Pérouse de Montclos, bladzijde 200; oorspronkelijk: Boullée, bladzijde 126 verso.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Régime11
Vidler, bladzijde 32.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... arbeiders12
Later in zijn boek L'architecture... stelt Ledoux zich een idillisch beeld voor van het arbeidersleven. De arbeidsomstandigheden waren toch ronduit slecht. Vidler, bladzijde 64-65.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... art13
Braham, bladzijde 183; oorspronkelijk: Ledoux.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... parket14
Vidler, bladzijde 93.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... propyl\'ees15
Visionary architects, bladzijde 94.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... murmurant16
Stoloff, bladzijde 8.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... despotisme17
Citaat van Ledoux; Braham, bladzijde 186.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funktie18
Braham, bladzijde 255.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... <<onirisme>>19
Pérouse de Montclos, bladzijde 219.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...literatuur20
Geraadpleegde literatuur, waarnaar in de voetnoten worden verwezen door de titel of de schrijver van het desbetreffende boek te noemen.
Verder wordt in de voetnoten (op dezelfde manier afgekort) verwezen naar de volgende boeken waaruit ik via de geraadpleegde literatuur heb geput (maw. de originele bron):
Boullée, Essai sur l'art, 1780-99, Bibliotèque Nationale, Paris
Ledoux, L'architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et de la législation, 1804, Paris
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fabien van mook
2003-03-15