fabien van mook

 

<< | index | >>

«Grenzeloos communiceren» heruitgave

Aperis en JEN nr-o 158, p. 5-6 (vintro 2002).


Eind april [2002] ontving ik de 800 exemplaren die de drukkerij van de Vlaamse Esperanto-Bond voor NEJ had gedrukt. Het werd tijd want de laatste uitgave van de brochure «Esperanto, grenzeloos communiceren» uit 2000 was al aan het einde van vorig jaar bijna op. Bovendien was die uitgave voor verbetering vatbaar.

Gedurende 2001 hebben Marianne Verreijt en ik foutjes gecorrigeerd, afbeeldingen vernieuwd, de tekst geactualiseerd, en een en ander toegevoegd of weggelaten. Het meeste is overigens hetzelfde gebleven. Suggesties en correcties hebben we overigens ook nog ontvangen van Sanne Alink, Ewout Lamé, Lode Van de Velde en Ronaldo Nobel' ---ik hoop dat ik niemand heb vergeten, en dank ze hier alsnog allemaal hartelijk voor hun medewerking.

Bij mij ligt dus nu een stapel exemplaren van de brochure. Mensen die om informatie vragen krijgen onder andere de brochure toegestuurd. Mocht je over Esperanto informeren in een stand, tijdens een spreekbeurt enz., dan kun je aan mij vragen of je een stel exemplaren toegestuurd kunt krijgen.

Voorvermelde Ewout is de eerste die gebruik heeft gemaakt van deze dienst. Ik had nog maar net die brochures ontvangen of hij vraagt om 10 stuks om op een tafel met folders in een hal van de KU Nijmegen te leggen. Vervolgens waren onze brochures in een paar dagen weg, en dus vroeg Ewout om een nieuwe lading van 30 stuks. Degene die ook zo'n goed idee, of een ander lumineus idee, heeft kan dus bij mij of het NEJ-bestuur terecht.

Voor degenen die de brochure niet kennen, volgt onder nog een korte beschrijving.

Fabien van Mook

* * *

De brochure is bedoeld om te informeren over de Esperanto-cultuur, voor mensen die niets of weinig weten over het Esperanto. Overigens is het boekje ook informatief voor diegenen die wel wat over de taal zelf weten, maar nauwelijks iets over haar hedendaagse gebruiksmogelijkheden.

In de 24 bladzijden (a5 formaat) staan de belangrijkste elementen van de Esperanto-cultuur onder jongeren centraal: bijeenkomsten, reizen, muziek en internationale contacten. Ook komt kort de Esperanto-literatuur aan bod, worden er overzichten van radiofrequenties, internetadressen en tijdschriften gegeven. Achtergrondinformatie over het ontstaan, het aantal Esperantosprekers en de leermogelijkheden ontbreken niet. Hier en daar worden internetadressen gegeven waarop men meer informatie kan halen. Aan het eind worden de activiteiten van FLEJA en NEJ genoemd.

Een gedeelte van de tekst is afkomstig van de brochure «Grenzeloze Kommunikatie» dat in 1993 door de Vlaamse Esperanto-Bond is uitgegeven. Het was toen een groot succes, en de voorraden raakten snel uitgeput. Eind jaren 1990 leefde het idee om die brochure te moderniseren en opnieuw uit te geven. Een dergelijke brochure was er immers niet meer, hoewel het ideaal is voor het informeren over Esperanto. Eind 1998 ben ik begonnen de oude teksten over te typen en nieuwe toe te voegen. Met samenwerking van Myriam Van der Steen en Lode Van de Velde is de uitgave van 2000 ontstaan. De huidige uitgave van 2002 is dus de derde, herziene uitgave geworden.


<< | index | >>

© Fabien van Mook