next up previous
Next: About this document ... Up: sprekende funkties Previous: bij hoofdstuk vier


bij hoofdstuk vijf

afbeelding 5.1:

Chambre des Députés te Parijs, oorspronkelijk het Palais-Bourbon. Het portico aan de rivier werd begonnen door Bernard Poyet in 1808. Merk op de corinthische orde in plaats van de dorische die aan het eind van de achttiende eeuw populair was en door Ledoux cs. heel vaak gebruikt werd.

(Braham, bladzijde 256)

afbeelding 5.2:

De Beurs in St.-Petersburg, 1801. Gebouwd door een leerling van Ledoux, Thomas de Thomon.

(Braham, bladzijde 250)

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-5-2.eps}


afbeelding 5.3:

Boven detail van de titelpagina van het Recueil van Durand, over de geschiedenis van de architektuur volgens funktie. Onder bladzijdes uit het Précis: met simpele geometrische schema's kan je gebouwen samenstellen, de <<ensembles d'édifices>>.

(Braham, bladzijde 255)

afbeelding 5.4:

Enkele bladzijden uit Traité théorique et practique de l'art de bâtir (1802-17) van Rondelet. Het woord <<théorique>> slaat vooral op een wiskundige en natuurkundige benadering. Boven: griekse tempels; gothische gewelven. Midden: de Coalbrookdale-brug. Onder: steigerwerk voor de koepel van de Panthéon van Soufflot; de echte manier waarop la petite cabane rustique wordt gebouwd (vergelijk afbeelding 1.1[*]).

(Braham, bladzijde 253)

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-5-4.eps}next up previous
Next: About this document ... Up: sprekende funkties Previous: bij hoofdstuk vier
Fabien van mook
2003-03-15