next up previous
Next: bij hoofdstuk vijf Up: sprekende funkties Previous: bij hoofdstuk drie


bij hoofdstuk vier

afbeelding 4.1:

Portret van Claude-Nicolas Ledoux met zijn oudste dochter Adélaïde, eind jaren 1770. De tekeningen stellen de plattegrond van het ingangsgebouw van de saline in Arc-et-Senans voor.

(Braham, bladzijde 158)

afbeelding 4.2 (linksonder):

Hôtel de Montmorency te Parijs, 1769. Eén van de ingenieuze plattegrondontwerpen van Ledoux.

(Braham, bladzijde 170)

afbeelding 4.3 (rechtsboven):

De plattegrond van het huis van monsieur Roland te Parijs, ontworpen door de ingenieur en wiskundige Gérard Desargues (1593-1661). Het trappenhuis is net als in hôtel de Montmorency diagonaal geplaatst.

(Braham, bladzijde 170)

afbeelding 4.4:

Hôtel de Guimard te Parijs (vlakbij hôtel de Montmorency), 1770. In werkelijkheid stond de woning niet een parkachtige omgeving.

(Braham, bladzijden 174 en 175)

afbeelding 4.5:

Het eerste ontwerp voor de saline te Arc-et-Senans, ca. 1773.

(Vidler, bladzijde 43; oorspronkelijk: Ledoux, plaat 12)

Legenda:
\par A. ingang\hfill L. zoutproduktie
\par B. woning van de direkteur\h...
...en
\par H. salle des bosses\hfill S. tuinen van de direkteur
\par I. zoutopslag

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-4-5.eps}


afbeelding 4.6:

Het tweede en uitgevoerde ontwerp van de saline te Arc-et-Senans, ca. 1773.

(Vidler, bladzijde 45; oorspronkelijk: Ledoux, plaat 16)

Legenda:
\par A. ingang met portier, gevangenis en oven\hfill N. fontein
\par B....
...g om de saline
\par met tuinen \hfill Y. voorplaats
\par ~\hfill Z. glaci\\lq eres

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-4-6.eps}


afbeelding 4.7:

De woning van de direkteur waar op de eerste verdieping de kapel zich bevindt.

(Stoloff, bladzijden 52 en 56)

afbeelding 4.8:

De entree van de saline.

(Vidler, bladzijden 51 en 35)

afbeelding 4.9:

De gekeerde urnen, in detail en op één van de gebouwen (arbeiderswoningen).

(Stoloff, bladzijden 70 respektievelijk 59)

afbeelding 4.10:

Het theater van Besançon, 1775. Een architekt uit de streek, C.-J.-A. Bertrand, doet de uitvoering. In 1784 wordt het theater in gebruik genomen.

(Braham, bladzijde 185)

afbeelding 4.11 (zie ook de volgende bladzijde):

Hôtel des Fermes te Parijs, vlakbij de Halle au Blé. In 1787 was een vleugel gebouwd, maar het is nooit afgemaakt.

(Braham, bladzijde 191)

vervolg afbeelding 4.11[*]

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-4-11vervolg.eps}


afbeelding 4.12:

Parijs met de oude (binnenste) en nieuwe (buitenste) wallen, 1788.

(Braham, bladzijde 193)

afbeelding 4.13 (zie ook de volgende bladzijde):

Een greep uit de nu gesloopte barrières.

(Braham, bladzijde 192; Visionary architects, bladzijde 101; Vidler, bladzijden 110 en 111)

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-4-13.eps}


vervolg afbeelding 4.13[*]

afbeelding 4.14:

De vier nog bestaande barrières.

(Braham, bladzijden 195 en 196)

afbeelding 4.15:

Het Parlement de Aix-en-Provence en (op de volgende bladzijde) de gevangenis, 1786.

(Braham, bladzijden 198 en 199)

vervolg afbeelding 4.15[*]

afbeelding 4.16:

L'abri du pauvre, in deze allegorie zien we een naakte persoon beschut door een boom: niet de architektuur alleen kan de maatschappij verbeteren.

(Braham, bladzijde 206)

afbeelding 4.17:

Een perspektief en situatietekening van Chaux, de halve cirkel van de bestaande saline is verdubbeld en eromheen zijn nieuwe gebouwen gepland.

(Braham, bladzijde 205; Vidler, bladzijde 45)

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-4-17boven.eps}


afbeelding 4.18:

Het kerkhof van Chaux.

(Vidler, bladzijde 140)

afbeelding 4.19:

Enkele temples de la sociabilité (Vidler, bladzijde 133): (van boven naar onder) Panaréthéon (Huis van de moraal), Pacifère (Vredeshuis, om bv. ruzies op te lossen), Oïkéma (Liefdeshuis, huis voor seksuele instruktie); en op de volgende bladzijde, Maison d'Éducation.

(Vidler, bladzijden 132 en 136)

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-4-19.eps}


vervolg afbeelding 4.19[*]

afbeelding 4.20:

Houthakkershuisje.

(Vidler, bladzijde 127)


next up previous
Next: bij hoofdstuk vijf Up: sprekende funkties Previous: bij hoofdstuk drie
Fabien van mook
2003-03-15