next up previous
Next: bij hoofdstuk twee Up: sprekende funkties Previous: literatuur20


bij hoofdstuk een

afbeelding 1.1:

Uit la petite cabane rustique van de primitieve mens komen de vrijstaande, ronde kolom, het entablement en het fronton voort, aldus Laugier.

(Laugier, Essai sur l'architecture, Paris, 1755, afbeelding bij titelblad)

\includegraphics[width=90mm]{afb-1-1.eps}Fabien van mook
2003-03-15