next up previous
Next: bij hoofdstuk drie Up: sprekende funkties Previous: bij hoofdstuk een


bij hoofdstuk twee

afbeelding 2.1:

Hôtel Alexandre, rue de la Ville-l'Evêque, 1763. Het enige werk van Boullée dat is overgebleven in de Ville-l'Evêque. Gevels van de tuin (boven) en binnenplaats (onder).

(Pérouse de Montclos, afbeeldingen 25 en 26)

afbeelding 2.2:

Hôtel de Brunoy, rue du faubourg Saint-Honoré, 1774. Hier heeft Boullée de woning laten samengaan met de tuin, de tuin ziet uit op de Champs-Elysées.

(Braham, bladzijde 114)

afbeelding 2.3 (zie ook de volgende bladzijde):

Métropole, 1782. Net als de gothen wil Boullée de kolommen de kolommen laten en een muur zonder pilasters. Hij stelt zijn kerk samen met griekse kolonnades, met een gothische draagstruktuur van kolommen en met een renaissancekoepel.

(Pérouse de Montclos, afbeeldingen 62, 63 en 64)

vervolg afbeelding 2.3[*]

afbeelding 2.4:

Cénotaphe à Newton, 1784.

(Braham, bladzijde 117)

afbeelding 2.5:

Bibliothèque Royale, rue de Richelieu, 1785-88. Eén van de twee bibliotheken die Boullée ontworpen heeft. Deze slimme oplossing voor een nijpend ruimtegebrek en een langwerpige plattegrond van de situatie (waar alle boeken onder één dak en in één ruimte kwam) had gebouwd kunnen worden, maar het Ancien Régime kon maar niet tot een beslissing komen.

(Pérouse de Montclos, afbeeldingen 96 en 98)

\includegraphics[width=\linewidth]{afb-2-5b.eps}


afbeelding 2.6 (zie ook de volgende bladzijde):

Palais National, 1792 (?). De tekst van de Constitution gebruikt hij als dekoratie voor de gevel. In het midden bevindt zich de salle d'assemblée, er rechts ervan de bibliotheek.

(Pérouse de Montclos, afbeeldingen 106, 107 en 108)

vervolg afbeelding 2.6[*]

afbeelding 2.7 (zie ook de volgende bladzijde):

Palais Municipal, 1792. De horizontale raambanden en het strakke grid van de plattegrond doen denken aan de Modernen. Boullée schrijft in zijn Essai: Ik was vierenzestig toen ik deze tekening maakte. Op zo'n leeftijd kan geen enkele artiest vitaliteit claimen; desondanks denk ik dat dit werk een van mijn minst zwakke mag zijn die ik gemaakt heb (Visionary architects, bladzijde 48).

(Pérouse de Montclos, afbeeldingen 110, 111 en 112)

vervolg afbeelding 2.7[*]

afbeelding 2.8:

Cirque, jaren negentig. Deze cirkus is bedoeld voor grote nationale, republikeinse feesten, er is plaats voor 300.000 mensen en hij situeert het in de Etoile aan het eind van de Champs-Elysées, tbv. het verkeer. De dekoratie die hij nu toepast, vindt hij beter passen dan die van het Colosseum in Rome. Boullée brengt zo de funktie van een oud romeins gebouw opnieuw tot gebruik ten behoeve van de nieuwe republiek.

(Pérouse de Montclos, afbeelding 119)

afbeelding 2.9:

Cénotaphe troncônique. De buitenkant is een gave kegel om een sobere atmosfeer voor deze monumenten (Visionary architects, bladzijde 20; oorspronkelijk: Boullée, Essai), terwijl binnen een grote halve bol te zien is.

(Pérouse de Montclos, afbeelding 140)

afbeelding 2.10:

Monument destiné aux hommages dus à l'Etre Suprème. Boullée laat hier net als de schilder die hij ooit had willen worden, de natuur de natuur; hij zet zijn strak gestruktureerde ontwerp in een romantisch landschap.

(Visionary architects, bladzijde 33)


next up previous
Next: bij hoofdstuk drie Up: sprekende funkties Previous: bij hoofdstuk een
Fabien van mook
2003-03-15