[sekva ĉapitro] [antaŭa ĉapitro] [titolpaĝo/enhavo] [modifolisto] [serĉilo] [instrukcio] [TAKE-TK]


Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj

Terminology of concrete and concrete work

UDK 666.972:001.4

Jan Werner (CZ)

Willi Brandenburg (DE), Fabien van Mook (NL), Đorde Obradović (SI) & Josef Trojan (CZ)

Prova versio el majo 2002.

Lasta modifo je: 2002.06.05


Numero: § 3

Specoj de betono

Numero: § 3.1

Betonoj laŭ speco de ligento (1a kriterio)

Numero: 40

esperante cementbetono

angle cement concrete

germane Zementbeton [vi]

ĉeĥe cementobeton [vi]

nederlande cementbeton [ne]

esperante betono kun cemento kiel ligento

Numero: 41

esperante asfaltbetono

angle asphalt[ic] concrete

germane Asphaltbeton [vi]

ĉeĥe asfaltobeton [vi]

nederlande asfaltbeton [ne]

esperante betono kun asfalto kiel ligento

Numero: 42

esperante gipsbetono

angle plaster of Paris concrete

germane Gipsbeton [vi]

ĉeĥe sádrobeton [vi]

esperante betono kun gipso kiel ligento

Numero: 43

esperante kalkbetono

angle lime concrete

germane Kalkbeton [vi]

ĉeĥe vápenný beton [vi]

esperante betono kun kalko kiel ligento

Numero: 44

esperante plastbetono

angle polymer concrete

germane Plastbeton [vi]

ĉeĥe plastbeton [vi]

esperante betono kun sinteza rezino - plasto - kiel ligento

Numero: 45

esperante lombetono

angle loam concrete

germane Lehmbeton [vi]

ĉeĥe hlínobeton [vi]

esperante betono, en kiu kiel ligento, ev. ankaŭ kiel volumenaĵo, funkcias lomo stabiligita per kalko, cemento, ev. per alia stabiligilo

Numero: § 3.2

Betonoj laŭ speco de volumenaĵo (2a kriterio)

Numero: 46

esperante brikruba betono

angle broken-brick concrete

germane Ziegelsplittbeton [vi]

ĉeĥe cihlový beton [vi]

nederlande beton [ne] met metselwerkgranulaat

esperante betono el pistaĵo de bakitaj brikoj kiel volumenaĵo

Numero: 47

esperante barita betono

angle baryta concrete

germane Bariumbeton [vi]

ĉeĥe barytový beton [vi]

esperante betono el peza barito (BaSO4) kiel ŝtonaro

Numero: 48

esperante lignera betono

angle wood concrete

germane Holzbeton [vi]

ĉeĥe pilinový beton [vi]

esperante betono el lignosegaĵo kiel volumenaĵo

Numero: 49

esperante perlita betono

angle perlite concrete

germane Perlitbeton [vi]

ĉeĥe perlitový beton [vi]

esperante betono el ekspansiigita perlito kiel volumenaĵo

Numero: 50

esperante pumika betono

angle pumice stone concrete

germane Bimsbeton [vi]

ĉeĥe pemzový beton [vi]

esperante betono el pistita pororiĉa natura pumiko kiel ŝtonaro

Numero: 51

esperante ŝlakpumika betono

angle foamed-slag concrete

germane Hüttenbimsbeton [vi]

germane Schaumschlackenbeton [vi]

ĉeĥe struskopemzový beton [vi]

esperante betono el pistita ŝaŭmigita ŝlako kiel volumenaĵo

Numero: § 3.3

Betonoj laŭ volumena maso --- denseco (3a kriterio)

Numero: 52

esperante malpeza betono

angle lightweight concrete

germane Leichtbeton [vi]

ĉeĥe lehký beton [vi]

nederlande lichtbeton [ko]

esperante betono de volumena maso malpli granda aŭ egala al 2000 kg/m3 (konvencia valoro)

RIMARKO: Permesata sinonimo: leĝera betono

Numero: 53

esperante ordinara betono

angle ordinary concrete

germane gewöhnlicher Beton [vi]

ĉeĥe obyčejný beton [vi]

nederlande grindbeton [ne]

nederlande normaal beton [ne]

esperante betono de volumena maso pli granda ol 2000 kg/m3, sed maksimume egala al 2800 kg/m3, elfarita el kompakta ŝtonaro

Numero: 54

esperante peza betono

angle heavy concrete

germane Schwerbeton [vi]

ĉeĥe těžký beton [vi]

nederlande zwaar beton [ne]

esperante betono de volumena maso super 2800 kg/m3, ekz. la barita, limonita, aŭ kun fergruza almiksaĵo (gisa granularo kaj gruzo, grajnigita ŝtalrubo) por aplikadoj ĉe nukleaj ekipaĵoj pro radiadŝirmado (v. art. 79)

Numero: § 3.4

Betonoj laŭ inheraj karakterizaĵoj en makrostrukturo (4a kriterio)

Numero: 55

esperante freŝa betono

angle fresh concrete

germane junger Beton [vi]

germane Frischbeton [vi]

ĉeĥe čerstvý beton [vi]

nederlande jong beton [ne]

esperante kompaktigita betonmiksaĵo en ŝeligita konstrukto aŭ en muldilo antaŭ kaj dum la stadio de solidiĝo

Numero: 56

esperante etgrajna betono

angle fine-grained concrete

germane feiner Beton [vi]

ĉeĥe drobnozrnný beton [vi]

esperante betono farita nur el fajna ŝtonaro; ĝi estas uzata por subtilaj konstruktoj kaj por la konstruktoj kun tre densa armaturo

Numero: 57

esperante malfajngrajna betono

angle coarse-grained concrete

germane Grobbeton [vi]

ĉeĥe hrubozrnný beton [vi]

esperante betono farita grandparte el malfajna ŝtonaro

RIMARKO: Permesata sinonimo: grobgrajna betono

Numero: 58

esperante ciklopa betono

angle cyclopean concrete

germane steingefüllter Beton [vi]

ĉeĥe prokládaný beton [vi]

esperante betono, kutime nearmita, kun relative grandaj ŝtonoj dum betonado metataj en la betonmiksaĵon

Numero: 59

esperante magra betono

angle lean concrete

germane magerer Beton [vi]

ĉeĥe hubený beton [vi]

esperante betono malmulte dotita per ligento (cemento), karakteriza per malalta meĥanika firmeco; ĝia para antonimo estas grasa betono; v. ankaŭ art. 124 kaj 125

Numero: 60

esperante por[hav]a betono

angle porous concrete

angle cellular concrete

germane Porenbeton [vi]

ĉeĥe pórovitý beton [vi]

esperante ĉiu malpeza betono, makropora kaj mikropora, farita el etgrajna kalka, kalkcementa aŭ cementa mortero, malpezigita per gasprodukta aŭ ŝaŭmiga substanco, aŭ per forvaporigo de superflua miksakvo; fabrikata ĝi estas ankaŭ en aŭtoklavo; v. krome 60.1

Numero: 60.1

esperante porobetono

angle porous concrete

angle gas concrete

germane Porenbeton [vi]

germane Gasbeton [vi]

ĉeĥe pórobeton [vi]

nederlande gasbeton [ne]

esperante betono fabrikita el etgrajna kalka, kalkcementa aŭ cementa mortero sub efiko de gasprodukta substanco en aŭtoklavo, ĝia ĉefa propreco estas poreco, volumena maso kutime nur 350-600 kg/m3

Numero: 61

esperante simpla betono

angle plain concrete

germane unbewehrter Beton [vi]

ĉeĥe prostý beton [vi]

nederlande ongewapend beton [ne]

esperante betono sen armaturo aŭ betono nur kun helpa armaturo, pri kiu oni supozas, ke ĝi ne partoprenas peradon de internaj fortoj

Numero: 62

esperante armita betono

angle reinforced concrete

germane armierter Beton [vi]

germane bewehrter Beton [vi]

ĉeĥe vyztužený beton [vi]

ĉeĥe armovaný beton [vi]

nederlande gewapend beton [ne]

esperante betono kun armaturo, al kiu oni atribuis statikan funkcion

Numero: 62.1

esperante ŝtalbetono

angle ferroconcrete

germane Stahlbeton [vi]

ĉeĥe železobeton [vi]

nederlande gewapend beton [ne]

esperante armita betono, kiu ne estas prestreĉita, pri ties armaturo oni supozas, ke ĝi partoprenas la transigadon de internaj fortoj en konstruelemento

Numero: 62.2

esperante prestreĉita betono

angle prestressed concrete

germane vorgespannter Beton [vi]

germane Spannbeton [vi]

ĉeĥe předpjatý beton [vi]

nederlande voorgespannen beton [ne]

esperante armita betono, kiun oni intence ŝarĝas per prema forto estigata pere de armaturo streĉita antaŭ la ekfunkcio de la konstrua betonelemento

Numero: 62.21

esperante antaŭ hardiĝo prestreĉita betono

angle pretensioned concrete

germane Spannbeton [vi] mit sofortigem Verbund

ĉeĥe předem předpjatý beton [vi]

nederlande voorgespannen beton [ne] met voorgerekt staal

esperante betono, kies armaturo estis prestreĉita tuj komence dum fabrikado de la betona elemento, v. art. 170

Numero: 62.22

esperante post hardiĝo prestreĉita betono

angle post-tensioned concrete

germane Spannbeton [vi] mit nachträglichem Verbund

ĉeĥe dodatečně předpjatý beton [vi]

nederlande voorgespannen beton [ne] met nagerekt staal

esperante betono, kiu estis prestreĉita jam kiel hardiĝinta betono, helpe de kabloj tiritaj tra kanaletoj en la betono kaj fine streĉitaj kaj ankritaj, v. art. 171

Numero: 62.3

esperante ŝtalfibra betono

angle steel-fibre-reinforced concrete

germane [stahl-]drahtfaser-armierter Beton [vi]

ĉeĥe drátkobeton [vi]

esperante betono, en kiun estas enmiksitaj subtilaj tranĉaĵoj de drato (longeco sub 10 cm), orientitaj libere ĉiudirekte; ilia tasko estas altigi kuntenemon de betono, precipe ĝian firmecon al tira streĉo

Numero: § 3.5

Betonoj laŭ teknologio de fabrikado (5a kriterio)

Numero: 63

esperante verŝita betono

angle cast concrete

angle poured concrete

germane flüssiger Beton [vi]

germane Gussbeton [vi]

ĉeĥe litý beton [vi]

esperante betono, kiu en la stadio de prilaboro de betonmiksaĵo prezentas fluan konsistencon, la celon de enmeto ĝi atingas memflue tra tuboj aŭ trogoj --- v. ankaŭ art. 129.3

Numero: 64

esperante plastigita betono

angle plasticized concrete

germane plastischer Beton [vi]

ĉeĥe plastifikovaný beton [vi]

esperante betono el miksaĵo kun plastiga ingrediento, kiu efikas al fluigo kaj tiel al pli facila prilaboro de la betonmiksaĵo --- v. ankaŭ art. 130

Numero: 65

esperante batita betono

angle rammed concrete

germane Stampfbeton [vi]

ĉeĥe dusaný beton [vi]

nederlande gestampt beton [ne]

esperante betono el miksaĵo kompaktigita laŭ tavoloj per mana aŭ maŝina (pneŭmata, elektra) batilo

Numero: 66

esperante premita betono

angle compressed concrete

germane Pressbeton [vi]

ĉeĥe lisovaný beton [vi]

esperante betono el miksaĵo kompaktigita en muldilo per premmaŝino, kutime hidraŭla

Numero: 67

esperante rulpremita betono

angle rolled concrete

germane Walzbeton [vi]

ĉeĥe válcovaný beton [vi]

esperante betono de plata konstruelemento fabrikita el miksaĵo kompaktigita per sistemo de ruliloj efikantaj per alta premo

Numero: 68

esperante vibrigita betono

angle vibrated concrete

germane Rüttelbeton [vi]

ĉeĥe vibrovaný beton [vi]

esperante betono el miksaĵo kompaktigita per vibratoro

Numero: 69

esperante centrifugita betono

angle centrifuged concrete

germane Zentrifugalbeton [vi]

germane Schleuderbeton [vi]

ĉeĥe odstřeďovaný beton [vi]

esperante betono el miksaĵo kompaktigita helpe de centrifuga forto, per ĵetado de la miksaĵo al la vando de rotacianta formo, aŭ en horizontalan muldilon pere de speciala rotacia ĵetmaŝino (v. Scienca Revuo, 1982, n-ro 2)

Numero: 70

esperante ŝprucigita betono

angle gunite

germane Spritzbeton [vi]

ĉeĥe torkretovaný beton [vi]

ĉeĥe stříkaný beton [vi]

nederlande spuitbeton [ne]

esperante betono, kiu estiĝas per ŝprucigado de etgrajna betonmiksaĵo al surfacoj de konstruktoj helpe de premaero; ĉe la seka teĥnologio la miksakvo, cemento, ŝtonaro kaj aero miksiĝas nur en la ajuto de ŝprucpistolo

Numero: 71

esperante vaku[iz]ita betono

angle vacuum[-treated] concrete

germane entlüfteter Beton [vi]

germane Saugbeton [vi]

ĉeĥe vakuovaný beton [vi]

esperante betono, el kiu tuj post ĝia enmeto kaj kompaktigo estas pere de vakuo elsuĉita superflua parto de la miksakvo

Numero: 72

esperante varmizita betono

angle warming-through concrete

germane warmbehandelter Beton [vi]

ĉeĥe proteplovaný beton [vi]

esperante betono, kies komencaj meĥanikaj firmecoj kreskis per mallongedaŭra altigo de temperaturo de freŝa kaj hardiĝanta betono sub la efiko de varmofonto (varmaj vaporo, aero, kurento, infraradiatoroj)

Numero: 73

esperante vaporizita betono

angle steam concrete

germane dampfgehärteter Beton [vi]

germane Dampfbeton [vi]

ĉeĥe pařený beton [vi]

esperante betono komence traktita per varma vaporo por kreskigi ties komencan meĥanikan firmecon (v. ankaŭ art. 72)

Numero: 74

esperante subakva betono

angle underwater concrete

germane Unterwasserbeton

ĉeĥe beton [vi] pod vodou

esperante betono, resp. betonmiksaĵo por subakva betonado, kiu estas metata en akvon per tia teĥniko, kiu evitas disigon de la miksaĵo en la akvo; la transporto de la miksaĵo sub akvonivelon okazas plej ofte helpe de pumpilo kaj tubaro

Numero: 75

esperante aŭtoklavbetono

angle autoclave concrete

germane Autoklavbeton [vi]

ĉeĥe autoklávovaný beton [vi]

esperante betono, kies maturiĝo estis rapidigita per altigo de premo kaj temperaturo de vaporo en aŭtoklavo, ekzemplo de aŭtoklavbetono estas porobetono (v. art. 60.1)

Numero: § 3.6

Betonoj laŭ fizike funkciaj proprecoj (6a kriterio)

Numero: 76

esperante aerumita betono

angle air-entrained concrete

angle aerated concrete

germane luftenthaltender Beton [vi]

ĉeĥe provzdušněný beton [vi]

esperante betono modifita helpe de aeruma ingrediento, kiu kreas multe da egalgrade disigitaj mikroporoj de grandeco 10--300 mikrometroj

Numero: 77

esperante varmizola betono

angle thermal insulating concrete

germane Wärmeisolationsbeton [vi]

ĉeĥe tepelně izolační beton [vi]

esperante betono de alta termorezistanco atingata per malpezigo de betono, per egalmezure disetenditaj poroj

Numero: 78

esperante fajrorezista betono

angle refractory concrete

germane feuerfester Beton [vi]

ĉeĥe žárobeton [vi]

nederlande vuurvast beton [ne]

esperante betono, kiu longedaŭre rezistas al temperaturoj ĝis 1580oC kaj samtempe grandparte konservas siajn meĥanikajn proprecojn

Numero: 79

esperante radiadŝirma betono

angle shielding concrete

germane Strahlenschutzbeton [vi]

ĉeĥe ochranný beton [vi]

ĉeĥe protiradiační beton [vi]

esperante betono, kiu amortizas biologie damaĝan radiadon, ekz. la rentgenradiadon, gamaradiadon, neŭtronan radiadon (v. art. 54)

Numero: 80

esperante akvohermeta betono

angle impermeable concrete

germane wasserdichter Beton [vi]

ĉeĥe vodotěsný beton [vi]

nederlande waterdicht beton [ne]

esperante betono, kiu rezistas al trapenetro de premakvo

Numero: 81

esperante hidrofobia betono

angle hydrophobic concrete

germane wasserabweisender Beton [vi]

ĉeĥe hydrofóbní beton [vi]

esperante betono farita el hidrofobia cemento aŭ helpe de hidrofobia ingrediento

Numero: § 3.7

Betonoj laŭ adhera indico de celo en la nomo (7a kriterio)

Numero: 82

esperante porta betono

angle structural concrete

germane Tragbeton [vi]

ĉeĥe konstrukční beton [vi]

ĉeĥe nosný beton [vi]

nederlande constructief beton [ne]

esperante simpla nearmita kaj armita betono de portantaj elementoj kaj konstruktoj, plenumanta la postulojn de statika kalkulo

Numero: 83

esperante sterna betono

angle base concrete course

germane Unterbeton [vi]

ĉeĥe podkladní beton [vi]

esperante betono, kiu prezentas horizontalan ne tro dikan tavolon kiel subaĵon por sekvanta konstruparto (tavolo de planko, plata tegmento) aŭ ĝi estas sternita surgrunde sub hidroizola tegaĵo

Numero: 84

esperante faca betono

angle fair-face concrete

germane Sichtbeton [vi]

ĉeĥe pohledový beton [vi]

esperante betono, kiu aperas surface de konstruo, kutime dekore traktita nur helpe de speciala reliefiga ŝelaĵo (mato)

Numero: 85

esperante hidroteĥnika betono

esperante hidroteknika betono

angle hydrotechnics concrete

germane Wasserbaubeton [vi]

ĉeĥe vodostavebný beton [vi]

esperante betono de akvomastrumaj konstruoj, konstante aŭ periode en kontakto kun akvo kaj rezista al ties efikado

Numero: 86

esperante ŝosea betono

angle road concrete

germane Strassenbeton [vi]

ĉeĥe silniční beton [vi]

esperante betono rezista al frosto, saloj, dinamikaj efikoj kaj abrazio, elstara per alta fleksa-tira firmeco, malalta termika dilato; taŭga por betonaj ŝoseoj

Numero: § 3.8

Betonoj nevicigitaj laŭ la kriterioj 1--7

Numero: 87

esperante monolita betono

angle monolithic[al] concrete

germane monolitischer Beton [vi]

ĉeĥe monolitický beton [vi]

esperante betono de konstruelemento aŭ konstruparto elfarita en ĝia definitiva loko kaj pozicio el betonmiksaĵo kiel el unu ŝtono

Numero: 88

esperante prefabrikita betono

angle precast concrete

germane Fertigbeton [vi]

ĉeĥe prefabrikovaný beton [vi]

nederlande geprefabriceerd beton [ne]

esperante betono de konstruelemento fabrikita ekster ties definitiva loko kaj pozicio, kutime industrimaniere

Numero: 89

esperante transportbetono

angle conveying concrete

germane Transportbeton [vi]

ĉeĥe transportbeton [vi]

esperante betonmiksaĵo konsistigita kaj miksita ekster konstruejo, kien ĝi estas transportata sub garantio de kvalito de la miksaĵo, sen negativaj influoj pro transporto

Numero: 90

esperante asbestocemento

esperante fibrocemento

angle asbestos cement

angle fibre cement

germane Asbestzement [vi]

germane Fiberzement [vi]

ĉeĥe azbestocement [vi]

ĉeĥe vláknocement [vi]

nederlande asbestcement [ne]

nederlande vezelcement [ne]

esperante konstrumaterialo fabrikata el portlanda cemento, el asbesto (asbestocemento), nuntempe ekz. el celulozaj fibroj kiel volumenaĵo (fibrocemento), el akvo kaj ev. ingredientoj; celo de la produktoj estas precipe tegmentokovrado, tuba senprema kondukado


[sekva ĉapitro] [antaŭa ĉapitro] [titolpaĝo/enhavo] [modifolisto] [serĉilo] [instrukcio] [TAKE-TK]


Responsas pri la enretigo Fabien van Mook (retpagho: fabien.galerio.org).