next up previous
Next: hoofdstuk een de Verlichting Up: sprekende funkties Previous: inhoud


introduktie

Deze skriptie gaat over hoe de architectes parlants Boullée, Lequeu en Ledoux omgingen met funktie. Het gaat om vorm en de funktie daarvan, om het beïnvloeden van het menselijk gedrag met vorm en funktie en om hoe dezelfde funktie in verschillende vormen kan worden verwoord (maw. de typologie). Dit geïllustreerd met voorbeelden van hun werk en geplaatst in een geschiedkundige kontekst.

Kernwoorden van hun denken en doen waren caractère en distribution (karakter en plattegrond of funktie). Hun denken en doen werd overigens ook erg bepaald en beïnvloed door de politiek ten tijde van de Revolutie.


De vijf hoofdstukken behandelen achtereenvolgens de <<geest van de tijd>>; levensschetsen, werken en denken van Boullée, Lequeu en Ledoux; en tenslotte hun invloed vlak na de Revolutie en konklusie.Fabien van mook
2003-03-15