next up previous
Next: inhoud Up: sprekende funkties Previous: sprekende funkties

bij deze uitgave

Dit werkstuk heb ik voor het vak Architektuur 2 (7u210) van dr ir C.J.M. van de Ven in het najaar van 1991 geschreven. In maart 2003 heb ik de tekst in Latex en html omgezet. Daarbij zijn het aparte tekstboekje en het aparte afbeeldingenboekje samengevoegd en is slechts een gedeelte van de afbeeldingen gescand en in deze uitgave opgenomen. De tekst is niet gewijzigd.

Fabien J.R. van MookFabien van mook
2003-03-15