Konstru-Forumo

kunordiganto Pierre Grollemund
( verdapigo (HELIKO) yahoo (PUNKTO) fr )

La Konstru-Forumo estas kolektivo kiu ne dependas de iu oficiala organizaĵo, kaj en kiu oni konkrete diskutas kaj konsultiĝas pri terminaj vakaĵoj en la konstruista faklingvo. Jan Werner lanĉis la KoFo-n en januaro 2005. Ekde novembro 2012 kunordigas Pierre Grollemund. Partoprenas ĉirkaŭ dekdu fakuloj.


En tiu ĉi ttt-ejo troviĝas jenaj tekstoj:

Konstru-Forumo 37, decembro 2012, Pierre Grollemund (pdf 894 kilobajtoj) + (jpg 99 kilobajtoj)
Enhavo: (a) reagoj al KF 36, (b) TAKE, (c) Jarkolekto 2012, (ĉ) revuo ''Monato'', (d) novaj temoj, (e) plastaj materialoj, (f) poŝtkarto de s-ro Shen (Pekinaj edificoj).
Konstru-Forumo 36, oktobro 2012, Pierre Grollemund (pdf 2,3 megabajtoj)
Enhavo: (a) reagoj al KF 35, (b) Turo de la Perloj, (c) Bildvortaro.
Konstru-Forumo 35, julio 2012, Pierre Grollemund (pdf 508 kilobajtoj)
Enhavo: (a) reagoj al KF 34, (b) terminologia problemo kaj propono ''ŝilmo'', (c) monumento de Astana.
Konstru-Forumo 34, aprilo 2012, Pierre Grollemund (pdf 399 kilobajtoj)
Enhavo: (a) metioj de konstruado, (b) metioj de ĉarpentado.
Konstru-Forumo 33, januaro 2012, Pierre Grollemund (pdf 401 kilobajtoj)
Enhavo: (a) reagoj al KF 32 kaj stato de traktitaj temoj en KF-cirkuleroj, (b) elementoj de ĉarpentaĵo, (c) diskuto pri «tero, teraĵo, grundo, argilo, lomo».
Konstru-Forumo 32, decembro 2011, Pierre Grollemund (pdf 571 kilobajtoj)
Enhavo: (a) listo de traktitaj temoj en KF-cirkuleroj, (b) motivigo kaj travideblo de terminoj, (c) elementoj de ĉarpentaĵo, (ĉ) diskutoj pri «traverso k longverso», segitaj lignopecoj, balkosubtenaj, «bindoro», «castellated beam», Bildvortaro Duden 275.
Konstru-Forumo 31, novembro 2011, Jan Werner (pdf 2,3 megabajtoj)
Enhavo: (a) kunordigo de la forumo: eksiĝo de Jan Werner kaj ekfunkcio de Pierre Grollemund, (b) konsisto de la foruma skipo, (c) arĥitektura enciklopedio, (ĉ) diskutoj pri «Oberlicht/rooflight», «ŝtonceramiko», terminoj bazitaj sur esperantaj radikoj kaj Bildvortaro Duden 276, (d) motivigo kaj travideblo de terminoj, (e) Jarkolekto de TAKE 2011 kaj 2012, (f) pri morfemoj kaj radikoj, (g) pri la Terminologia Forumo en UK 2011, (h) postskribo.
Konstru-Forumo 30, septembro 2011, Jan Werner (pdf 648 kilobajtoj)
Enhavo: (a) estonteco de KF post 2011, (b) kontaktoj, (c) diskutoj pri «traverso k longverso», segitaj lignopecoj («breto»), balkosubtenaj konstruktoj, «simpla balko/kontinua balko/kampo», «Oberlicht/rooflight», «bindoro», «ŝtonceramiko», «tektoniko», terminoj bazitaj sur esperantaj radikoj kaj Bildvortaro Duden 276, (ĉ) motivigo kaj travideblo de terminoj, (d) Jarkolekto de TAKE, (e) pri la Terminologia Forumo en UK 2011, (f) arĥitektura enciklopedio, (g) pri morfemoj kaj radikoj, (g, aldone:) la 19a ĉapitro de «La vojo de lumo --- Via Lucis» de Jan Amos Komenský (traduko de Jan Werner).
Konstru-Forumo 29, julio 2011, Jan Werner (pdf 2,9 megabajtoj)
Enhavo: (a) kontaktoj, (b) mistajpaĵoj en KF 28, (c) daŭrigo de la diskuto pri Terminara Kuriero 141, (ĉ) revizio de la betonterminaro, (d) Jarkolekto 2011, (e) Terminologia Forumo en UK 2011, (f) Retrospekto pri «stuki», «plasti» kaj «puci», (g) arĥitektura enciklopedio, (ĝ) diskutoj pri «(super)konduktivo», «traverso k longverso», segitaj lignopecoj («breto»), Bildvortaro Duden 274, «Mönch-Nonne Dach», balkosubtenaj konstruktoj, «simpla balko/kontinua balko/kampo», «Oberlicht/rooflight», «bindoro», «castellated beam», Bildvortaro Duden 275, «ŝtonceramiko» kaj «tektoniko».
Konstru-Forumo 28, majo 2011, Jan Werner (pdf 1,7 megabajtoj) (aldonaĵo Terminara Kuriero 141, IFEF, aprilo 2011, 2,4 megabajtoj)
Enhavo: (a) estonteco de KF post 2011, (b) kontaktoj (i.a. pri la Bildvortaro), (c) diskuto en Terminara Kuriero 141 (IFEF, aprilo 2011), (ĉ) revizio de la betonterminaro, (d) diskutoj pri «(super)konduktivo», segitaj lignopecoj («breto»), Bildvortaro Duden 274, «Mönch-Nonne Dach», balkosubtenaj konstruktoj, «simpla balko/kontinua balko/kampo», «Oberlicht/rooflight», «bindoro», «castellated beam», Bildvortaro Duden 275 kaj «ŝtonceramiko».
Konstru-Forumo 27, marto 2011, Jan Werner (pdf 272 kilobajtoj) (aldonaĵo kun la komentoj de F. van Mook pri flekso, kurbigo, faldo kaj foldo, pdf 48 kilobajtoj)
Enhavo: (a) ree pri internacieco, planeco, kohereco, «damaĝa homonimofobio», pesimismo kaj PIV, (b) Jarkolekto 2011, (c) Broŝuro «Ladistaj produktoj en konstruado», (ĉ) Revizio de konstrufakaj terminoj en PIV, (d) diskutoj pri «fluato», Bildvortaro Duden 272, «traverso k longverso», distingo de domanguloj, ladista «foldo», segitaj lignopecoj, Bildvortaro Duden 273, Bildvortaro Duden 274 kaj «Mönch-Nonne Dach».
Konstru-Forumo 26, januaro 2011, Jan Werner (pdf 3,5 megabajtoj)
Enhavo: (a) pri internacieco, planeco, kohereco kaj «damaĝa homonimofobio», (b) Jarkolektoj de 2010 kaj 2011, (c) aparta noto pri «Spundwand», (ĉ) diskutoj pri Bildvortaro Duden 271, «fluato», Bildvortaro Duden 272, «traverso k longverso», distingo de domanguloj, ladista «foldo», segitaj lignopecoj, Bildvortaro Duden 273, kaj Bildvortaro Duden 274.
Konstru-Forumo 25, novembro 2010, Jan Werner (pdf 4,7 megabajtoj)
Enhavo: (a) strategio de la KF, (b) resumo de 4 kontaktoj, (c) Jarkolektoj de 2010 kaj 2011, (ĉ) alvokoj al kunlaboro pri PIV-kontrolado kaj pri ladista manlibro, (d) pri la lingvaj problemoj listigitaj de F. van Mook, (e) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., Bildvortaro Duden 271, «fluato», Bildvortaro Duden 272, «traverso k longverso», distingo de domanguloj, ladista «foldo», segitaj lignopecoj, kaj Bildvortaro Duden 273.
Konstru-Forumo 24, septembro 2010, Jan Werner (pdf 3,3 megabajtoj)
Enhavo: (a) strategio de la KF, (b) resumo de 6 kontaktoj, (c) Jarkolektoj de 2010 kaj 2011, (ĉ) alvokoj al kunlaboro pri PIV-kontrolado kaj pri ladista manlibro, (d) pri la adjektivo «vadoza», (e) pri formoj de kompleksaj terminoj, (f) kritikoj al referencitaj principoj en Matematika vortaro de M. Bavant, (g) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., «taluso», bazaj karbominejaj nocioj, Bildvortaro Duden 271, «fluato», Bildvortaro Duden 272, kaj «traverso k longverso».
Konstru-Forumo 23, julio 2010, Jan Werner (pdf 3,1 megabajtoj)
Enhavo: (a) strategio de la KF, (b) pri «vadoza», «vadosa» aŭ «enfiltra» (el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez), (c) kontribuaĵoj al Jarkolekto de TAKE 2010, (ĉ) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., «taluso», bazaj karbominejaj nocioj, kaj terminoj el la Bildvortaro Duden 271.
Konstru-Forumo 22, majo 2010, Jan Werner (pdf 151 kilobajtoj)
Enhavo: (a) aktuala listo de kunlaborantoj, legantoj-fakuloj kaj aliaj legantoj, (b) pri «vadoza», «vadosa» aŭ «enfiltra» (el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez), (c) redaktaj sugestoj por Jarkolekto de TAKE 2010, (ĉ) tradukita normo EN ISO 9000, (d) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., bazaj terminoj pri varmoteĥniko, «taluso», kaj «lodnivelilo», (e) tuta teksto «Teoria bazo de varmprocezoj en domkonstruktoj».
Konstru-Forumo 21, marto 2010, Jan Werner (pdf 123 kilobajtoj)
Enhavo: (a) kontaktoj (pri la statuso de leganto; kun novaj KF-anoj kaj legantoj; pri nova PIV), (b) terminoj el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez, (c) klarigo pri «recipiento», (ĉ) klarigo pri «kondukteco», (d) diskutoj pri «kanalizo, kanalizacio k kloako», «taluso» kaj «lodnivelilo».
Konstru-Forumo 20, januaro 2010, Jan Werner (pdf 153 kilobajtoj)
Enhavo: (a) foruma labormetodo, (b) informoj de TAKE, (c) alvoko al kontribuo por la Jarkolekto 2010, (ĉ) kontaktoj (i.a. kun legantoj de la KF), (d) speciala lingvo laŭ ISO 1087-1 kaj pri «po», (e) terminoj el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez, (f) diskutoj pri «trafluo/debito/spezo», «kanalizo, kanalizacio k kloako», «varmkondukteco k varmkonduktivo», kaj «taluso».
Konstru-Forumo 19, novembro 2009, Jan Werner (pdf 117 kilobajtoj)
Enhavo: (a) foruma labormetodo, (b) kontaktoj (i.a. kun reviziinto de PIV), (c) raporteto pri la membrokunveno de TAKE je 18-10-2009), (ĉ) iom el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez, (d) prepozicio «po», (e) sufikso «aci» en «kanalizacio», (f) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «kanalizo, kanalizacio k kloako» kaj «varmkondukteco k varmkonduktivo».
Konstru-Forumo 18, septembro 2009, Jan Werner (pdf 373 kilobajtoj) (aldonaĵo «Nova kontribuaĵo al diskuto pri la temo 15», pdf 331 kilobajtoj)
Enhavo: (a) reagoj al la redakcia artikolo de SPEGULO (numero de somero 2009), (b) Pri la Jarkolekto 2009 (interpunkcio k.s.), (c) Jarkolekto 2010, (ĉ) membreco en TAKE, (d) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «dukti k dukto», «etaĝo», «kanalizo, kanalizacio k kloako» kaj «varmkondukteco k varmkonduktivo».
Konstru-Forumo 17, julio 2009, Jan Werner (pdf 450 kilobajtoj)
Enhavo: (a) kontaktoj, (b) Jarkolekto 2009, (c) novembra terminologia seminario estas nuligita, (ĉ) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «ladisto, zinkisto, tubisto k tegmentisto», «sanktusník k sanktusturo», «lignaj tabuloj OSB», «dukti k dukto», «etaĝo» kaj «kanalizo, kanalizacio k kloako», (d) redakcia artikolo de SPEGULO (numero de somero 2009).
Konstru-Forumo 16, majo 2009, Jan Werner (pdf 159 kilobajtoj)
Enhavo: (a) rememorigo pri la terminologia metodo, (b) Jarkolekto 2009, (c) anglaj vortoj influas ĉeĥan lingvon - pri asfalto kaj bitumo, (ĉ) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «ladisto, zinkisto, tubisto k tegmentisto», «planko, tekto k plafono», «Bollwerk, Wimperg & Masswerk», «sanktusník k sanktusturo», «stuko k puco», «vicbalko», «lignaj tabuloj OSB», «dukti k dukto», «etaĝo» kaj «kanalizo, kanalizacio k kloako».
Konstru-Forumo 15, marto 2009, Jan Werner (pdf 306 kilobajtoj)
Enhavo: (a) aliĝis du novaj membroj kaj la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno ricevos kolekton de la unuaj 15 numeroj de KF, (b) Jarkolekto 2009, (c) kompendio pri ladista metio en domkonstruado, (ĉ) terminologia seminario en Ĉeĥio je 2009-11-6/8, (d) klarigo pri esperanta vortfarado, (e) diskutoj pri «kurtsolivo» en trabfaka sistemo, «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «ladisto, zinkisto, tubisto k tegmentisto», «planko, tekto k plafono», «Bollwerk, Wimperg & Masswerk», «sanktusník k sanktusturo», «stuko k puco», «vicbalko», «lignaj tabuloj OSB» kaj «dukti k dukto», (f) reguloj pri la akcepto de proponitaj terminoj.
Konstru-Forumo 14, januaro 2009, Jan Werner (pdf 196 kilobajtoj)
Enhavo: (a) enkonduko pri la dumonata ritmo de KF kaj pri okazonta terminologia seminario en Ĉeĥio je 2009-11-7/14, (b) kontaktoj kaj retadresoŝanĝo, (c) gramatika diskuto pri «kurta solivo» aŭ «kurtsolivo», (ĉ) diskutoj pri «kurta solivo» en trabfaka sistemo, « kipado/ loka knikado», «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «Umgebinde(haus)», «ladisto, zinkisto k tubisto», «Bollwerk, Wimperg & Masswerk», «sanktusník/ sanktusová vížka» kaj pri «stuko k puco».
Konstru-Forumo 13, novembro 2008, Jan Werner (pdf 240 kilobajtoj) (aldonaĵo «Kvar jaroj de Konstru-Forumo», pdf 162 kilobajtoj) (aldonaĵo «Bitumo kaj asfalto - Eltiraĵo...», pdf 88 kilobajtoj)
Enhavo: (a) kontaktoj kun 7 kolegoj, (b) artikolo de JK 2008 en Gradbeni Vestnik, (c) Jarkolekto 2009, (ĉ) KAEST 2008, (d) kvalimetrio aŭ kvalitometrio, (e) diskutoj pri «kurta solivo» en trabfaka sistemo, « kipado/ loka knikado», «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «Umgebinde(haus)», «ladisto, zinkisto k tubisto», «demoli/malkonstrui», «tekto», «Bollwerk, Wimperg k Masswerk», (f) klarigo pri knikado kaj kipado de Rémy Bouchet.
Konstru-Forumo 12, septembro 2008, Jan Werner (pdf 175 kilobajtoj) (aldonaĵo «provizora inventaro...», pdf 148 kilobajtoj) (aldonaĵo «opinio pri la terminoj trafluo...», pdf 101 kilobajtoj)
Enhavo: (a) nova kontakto kun s-ro Joel Brozovsky (Usono), (b) ĝenerala asemblo de TAKE, (c) KAEST 2008, (ĉ) raporteto pri la 93a UK en Roterdamo, (d) Jarkolekto 2009, (e) respondo de Michel Duc Goninaz pri la netransitiveco de «kniki», (f) diskutoj pri «trabfaka domo/konstruaĵo/sistemo», «tretejo k ŝtupfronto», «edifico», «kipado/loka knikado», «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «titolkampo k legendo», «spano/spanejo/spanspaco», «Umgebinde(haus)», «furniro/forniro», «ladisto, zinkisto k tubisto», «demoli/malkonstrui», «tekto», (g) postskribo.
Konstru-Forumo 11, junio 2008, Jan Werner (pdf 289 kilobajtoj)
Enhavo: (a) kontakto kun s-ro Vergara (UEA-komitatano) kiu organizas terminologian simpozion dum la 93a UK en Roterdamo, (b) teksto por informo pri KF en Informilo por interlingvistoj, (c) kiel nomi «Umgebinde-Haus»?, (ĉ) diskutoj pri «tretejo», «kvoto/koteo», «edifico», «kipado/loka knikado», «asfalto/bitumo», «trafluo/debito/spezo», «titolkampo/legendo», «spano/spanejo», «Umgebinde(haus)», «furniro/forniro», (d) postskribo.
Konstru-Forumo 10, marto 2008, Jan Werner (pdf 163 kilobajtoj) (aldonaĵo en jpg, 160 kilobajtoj)
Enhavo: (a) diskutoj pri diversaj terminoj el statiko, pri «tretejo», «kvoto/koteo», «edifico», pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo, pri «asfalto/bitumo», pri «trafluo/debito/spezo», pri «titolkampo» kaj «notlisto/legendo», pri «spano/spanejo»; (b) Eŭrokodo 2 pri betono; (c) letero al prof. Krause pri «latiso», «truso» kaj aliaj korektindaĵoj; (ĉ) kontaktoj kaj postskribo.
Konstru-Forumo 9, januaro 2008, Jan Werner (pdf 168 kilobajtoj)
Enhavo: (a) pri la Jarkolekto de TAKE de 2007 kaj 2008; (b) diskutoj pri diversaj terminoj el statiko, pri «tretejo», «lumspaco», «streni/deformi», «kvoto», «edifico», pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo, pri «asfalto/bitumo» kaj pri «trafluo/debito/spezo»; (c) la terminaro pri betono kaj betonistaj laboroj (tradukoj, aktualigo kaj adapto al Eŭrokodo); (ĉ) la granda vortaro germana-esperanta de Krause; (d) kongreso de EEU kaj respektive fervojistoj; (e) listo de la retpoŝtadresoj de la ok kunlaborantoj en la Ko-Fo.
Konstru-Forumo 8, junio 2007, Jan Werner (pdf 235 kilobajtoj)
Enhavo: (a) titolo de artikolo de Jan Werner por la Jarkolekto de TAKE 2007; (b) resumo de kontaktoj kun ok personoj; (c) diskutoj pri diversaj terminoj el statiko kaj pri la terminoj «efektivo», «tretejo/subtretejo», «lumspaco», «streni», «kvoto» kaj «edifico», kaj pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo; (ĉ) (komenco al) superrigardo pri volumenaj ŝanĝoj de simpla betono; (d) postvorto kun instigo al interesitoj pli aktiviĝi en la kampo de konstruteknika terminologio.
Konstru-Forumo 7, februaro 2007, Jan Werner (pdf 265 kilobajtoj)
Enhavo: (a) citaĵo de la alvoko kontribui al la Jarkolekto de TAKE 2007; (b) resumo de kontaktoj kun ok personoj; bedaŭrinde la kolokvo restas malgranda; ĉiuj kolokvanoj estas instigitaj serĉi fakulojn-kunlaborontojn; (c) invito al partopreno al EEK dum 28aj de julio ĝis 4a de aŭgusto 2007 en Maribor; (ĉ) diskutoj pri diversaj terminoj el statiko kaj pri la terminoj «efektivo», «tretejo/subtretejo», «lumspaco», «streni», «kvoto» kaj «edifico» kaj kaj pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo.
Konstru-Forumo 6, oktobro 2006, Jan Werner (pdf 352 kilobajtoj)
Enhavo: (a) stato pri la redaktado de Jarkolekto de TAKE 2006 kaj unuaj informoj pri la redaktado de la numero en 2007; (b) informoj pri TAKE (c) resumo de kontaktoj kun kvin personoj; (ĉ) diskutoj pri la terminoj «urbanismo» (kaj parencaj terminoj), «kver-» (kaj fortoj en statiko), «streni» kaj «kvoto».
Konstru-Forumo 5, marto 2006, Jan Werner (pdf 191 kilobajtoj)
Enhavo: (a) alvoko al kontribuo kaj redaktorado de la Jarkolekto de TAKE 2006 kaj 2007; (b) resumo de kontaktoj kun ses personoj; (c) diskutoj pri la terminoj «urbanismo» (kaj parencaj terminoj), «kver-» (kaj fortoj en statiko), «efektivo», «tretejo» kaj «lumeto». Aparte estas aldonita provizoraj tradukoj de ĉeĥaj terminoj pri konstrumeĥaniko el listo de 1953.
Konstru-Forumo 4, oktobro-novembro 2005, Jan Werner (pdf 166 kilobajtoj)
Enhavo: (a) alvoko al kontribuo kaj redaktorado de la Jarkolekto de TAKE 2006; (b) resumo de kontaktoj kun kvar personoj, aliaj antaŭaj kontaktintoj ne respondis; (c) diskutoj pri la terminoj «urbanismo», «urboplanismo», «secesio», «kver-», «efektivo», «tretejo» kaj «lumeto».
Konstru-Forumo 3, julio-aŭgusto 2005, Jan Werner (pdf 154 kilobajtoj)
Enhavo: (a) resumo de kontaktoj kun naŭ personoj el 8 landoj, 7 novaj invititoj ne respondis; (b) stato de la redaktado de la Jarkolekto de TAKE 2005; (c) diskutoj pri la terminoj «ŝpalo», «trabfaka konstruaĵo», «urbanismo», «urboplanismo», «secesio», «kver-» kaj «efektivo».
Konstru-Forumo 2, aprilo-majo 2005, Jan Werner (pdf 496 kilobajtoj)
Enhavo: (a) resumo de kontaktoj kun naŭ personoj el 8 landoj; (b) provizora listo de la aŭtoroj por la Jarkolekto de TAKE 2005; (c) diskutoj pri la terminoj «kompozito», «ŝpalo» kaj «trabfaka konstruaĵo».
Konstru-Forumo 1, februaro 2005, Jan Werner (pdf 120 kilobajtoj)
Enhavo: (a) bonvenigaj kaj enkondukaj vortoj (ok kolegoj jesis pri la kunlaboro al la Konstru-Forumo); (b) provizora listo de la aŭtoroj por la Jarkolekto de TAKE 2005; (c) diskutoj pri la terminoj «kompozito» kaj «ŝpalo».
Januaro 2005: Invito al Konstru-Forumo (invito, pdf 50 kilobajtoj) («kompozito», pdf 37 kilobajtoj)
Jan Werner dissendas al diversaj konstrufakuloj inviton al partopreno al Konstru-Forumo. Ĝi estu kolektivo, kiu ne dependos de iu oficiala organizaĵo, kaj en kiu oni konkrete diskutos kaj konsultiĝos pri terminaj vakaĵoj en la konstruista faklingvo. Krome, li invitas al kontribuoj por la Jarkolekto de TAKE 2005, kiu anstataŭigas la revuon La Domo, organon de TAKE.

Kelkaj ligoj kiuj rilatas al terminologio:


Lasta ŝanĝo je 2013-3-6 13:41 MET.

Daŭra retadreso de tiu ĉi paĝo: http://www.purl.org/net/kofo/.

© la kolektivo Konstru-Forumo
La kopirajto de unuopaj tekstoj restas ĉe la respektivaj aŭtoroj.